Szanowni wnioskodawcy!


   Szanowni wnioskodawcy ;

 

Wnioski wybrane przez Radę Stowarzyszenia wraz z całą dokumentacją dotyczącą wyboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  1. w dniu 13 lutego 2017r. przekazaliśmy dokumentację naboru nr 4/2017 ( rozwój przedsiębiorczości)
  2. w dniu 27 stycznia 2017r. przekazaliśmy dokumentację naboru nr:  1/2017 , 2/2017 , 3/2017 (duże projekty)

 

Wnioski rozpatrywane są w terminie 3 miesięcy od wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Departament PROW w Poznaniu.

 

Urząd Marszałkowski Departament PROW w pierwszej kolejności dokona oceny dokumentacji związanej z procesem wyboru przez Radę Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”.

W przypadku wezwania LGD „Puszcza Notecka”  do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, wstrzymuje się bieg rozpatrywania wniosków do czasu wyjaśnienia uwag Urzędu Marszałkowskiego przez LGD „Puszcza Notecka”,  o czym zostaniecie Państwo poinformowani pisemnie przez UMWW.

 

W razie stwierdzenia przez Urząd Marszałkowski, że wniosek zawiera braki lub wymaga wyjaśnień, wzywa się jednorazowo Wnioskodawcę do wykonania określonych czynności. Uwaga wnioskodawca w ciągu 7 dni musi dokonać uzupełnień. To ponownie wstrzymuje bieg rozpatrzenia wniosku.

 

Z wyjątkami, opisanych wyżej, po 3 miesiącach od przekazania dokumentacji Wnioskodawca:

  1. Otrzyma wezwanie do zawarcia umowy przyznania pomocy

lub

  1. Otrzyma informację o odmowie przyznania pomocy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki jej przyznania