wyniki naboru 4/2017


Międzychód, dnia 13.lutego 2017 r.

 

Wyniki naboru wniosków nr 4/2017

Szanowni wnioskodawcy naboru nr 4/2017

 

   Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada wybrała wnioski w ramach naboru 4/2017 -przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Rodzaj operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

 

W dniu 06 lutego 2017r. do późnych godzin popołudniowych trwało posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W posiedzeniu udział wzięło 12 Radnych oraz przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Pan Robert Jędrzejczak w skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Włodzimierz Janasek oraz Jakub Monterial.

W trakcie posiedzenia dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2016.

 Poniżej publikujemy listy, w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

  • Lista operacji wybranych ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków ( do 25.000 zł)

Lista Operacji Wybranych

  • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( do 25.000 zł)

lista operacji zgodnych

  • Lista operacji wybranych ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków ( pow. 25.000 zł do 300.000 zł)

lista_operacji_wybranych_w_limicie_pow_25000_300000

  • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( pow. 25.000 zł do 300.000 zł)

lista_operacji_wybranych_w_limicie_pow_25000_300000

  • Protokół z posiedzenia Rady dnia 06 lutego 2017r.

Protokół

Informujemy, że 9 lutego br. wysłaliśmy informacje do wnioskodawców.

W dniu 13 lutego 2017r. dostarczyliśmy do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dokumentację konkursową.

Dziękujemy wnioskodawcom za złożenie wniosków, a Radzie Stowarzyszenia za dokonanie oceny i wyboru operacji.