Wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej!


Wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2 marca 2017r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Omówiono przygotowania do Walnego Zebrania Członków, w tym propozycje zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz przeanalizowano wykonanie zadań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.