SPOTKANIE INFORMACYJNE!


6 marca 2017 r. w Biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne.
Tematyką spotkania było poinformowanie o działalności LGD „Puszcza Notecka” w tym o naborach wniosków które planuje ogłosić LGD „Puszcza Notecka”.
Ponadto omówiono możliwości pozyskania dodatkowych środków w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 naborów na:

Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna nabór od 03.03.2017 r. do dnia 17.03.2017r. oraz Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – nabór od 31.03.2017 r. do dnia 28.04.2017 r.

Zarząd w osobach: Jacek Kaczmarek, Agnieszka Leśniewska, Mieczysław Trafis i Irena Wojciechowska przedstawili możliwości oraz warunki na jakich można ubiegać się o dotacje. Odbyła się dyskusja a zebrani na zakończenie poinformowali że przeanalizują możliwości, jednak ze względu na krótki termin naboru na edukację przedszkolną nie będą aplikowali w tym naborze ale są zainteresowani w kolejnym naborze.
W razie potrzeby odbędą się indywidualne spotkania dotyczące obecnego naboru na usługi społeczne i zdrowotne.

LGD „Puszcza Notecka” w Lokalnej Strategii na lata 2014-20 zawarła możliwość aplikowania w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „ 2014 +” jako działania fakultatywne lecz spójne z Lokalną Strategią Rozwoju „Puszczy Noteckiej”. Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 7.3.2 Ekonomia Społeczna, 8.3.2 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, 8.1.1 Edukacja przedszkolna 9.1.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

Zarząd wystosował pismo informujące o w/w możliwościach do wszystkich gmin i starostw członkowskich zapraszając na spotkanie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego n.in. Starostwa Międzychodzkiego, Ośrodka Pomocy, Szpitala Międzychodzkiego, Klubu Seniora, Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wójt Gminy Obrzycko.