8 marca 2017


Dzień Kobiet był wspaniała okazją aby liderki w miłej atmosferze porozmawiały o działalności na rzecz aktywizacji kobiet, ale też o organizacji wydarzeń mających na celu promocję i włączenie grup defaworyzowanych. Podczas spotkania rozmawiano o roli kobiet w społeczności lokalnej.