Zazieleniamy Polskę 27 – 28 kwietnia 2017 Prusim


Zapraszamy , WSPÓŁPRACA WZBOGACA PROGRAM KONFERENCJI: Zazieleniamy Polskę
27 – 28 kwietnia 2017, Prusim, Olandia
———————————————
27 kwietnia 2017 (czwartek)
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

Leszek Wojtasiak, Wice Marszałek Województwa Wielkopolskiego
10:15 – 10:40 Nowe otwarcie na rynku biogazowni rolniczych – prezentacja nowej polskiej technologii H. Cegielski – Poznao
10:40 – 11:00 Biogazownie Mirosław Michalak, Dynamic Biogas
11:00 – 11:15 Alternatywny model biznesu biogazowego (biometan)
Michał Tarka, Operator Systemu Aukcji OZE
11:15 – 11:45 Kreowanie postaw przedsiębiorczych i współpracy przy racjonalnym wykorzystywaniu zasobów na przykładzie LGD „Puszcza Notecka”. Irena Wojciechowska, Stowarzyszenie Puszcza Notecka
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Potencjał polskiego rynku biogazowego i sposoby jego wykorzystania Prof. Jacek Dach
13:00 – 13:30 Gmina jako podmiot system wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
Prof. Eryk Kosioski, UAM
13:00 – 13:20 Audyt możliwości realizacji poszczególnych źródeł OZE w Gminie Michał Tarka, Operator Systemu Aukcji OZE
13:20 – 13:50 Podsumowanie I aukcji sprzedaży energii i perspektywy kolejnych Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Prawna BTK Legal

13:50 – 14:20 Perspektywy rozwoju OZE w Wielkopolsce Andrzej Bobrowski, Prezes WAZE
14:20 – 15:30 Obiad
15:30 – 16:00 EVO Energia (Etapy procesu inwestycyjnego OZE od A do Z)
Michał Grzeszkowiak
16:00 – 16:20 PGIEE, Paulownia
16:20 – 16:50 Współfinansowanie OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) w Poznaniu