Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw KSOW


W dnie 09.05.2017 roku odbyło się Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Z ramienia LGD  Puszcza Notecka udział wzięła pani Dyrektor Biura Irena Wojciechowska. Obradom przewodniczył Marszałek Krzysztof Grabowski oraz Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich.

 

 

Jednocześnie miło nam poinformować, że nasza Lokalna Grupa Działania złożyła wniosek pt. „Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje”, na kwotę 5321,42 zł. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany i został wybrany do dofinansowania.

Dokumentacja przekazana zostanie jeszcze do zaopiniowania do Centralnego KSOW w Warszawie i po akceptacji zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy . Przedmiotem dofinansowania będą nasze Turnieje Siatkówki Plażowej Puszcza Notecka CUP.