Szkolenie w CDR w Poznaniu


W dniach 11- 12 maja 2017 zespół z biura wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie odbyło się w Poznańskim Centrum Doradztwa Rolniczego i dot.podniesienia kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Obejmowało m.in. takie zagadnienia jak: prezentację wyników raportu z przeglądu narzędzi i zasad przeprowadzania ewaluacji i monitoringu, zasady wynikające z dokumentów legislacyjnych w kontekście monitoringu. Ważnym elementem była praca w grupach nad modelami monitorowania, barierami poszczególnych narzędzi i metod. Szkolenie kończy test sprawdzający wiedzę. Z ramienia „Puszczy Noteckiej” w szkoleniu udział wzięli: Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba

.