Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu


10 maja 2017r. w biurze naszego stowarzyszenia prowadziliśmy rozmowy dotyczące dalszej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z ramienia którego przyjechały do nas Pani dr Magdalena Maćkowiak oraz Pani dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska reprezentujące Katedrę Turystyki Wiejskiej. Od niemal 7 lat trwa nasza współpraca, rok rocznie przyjmujemy studentów na wizycie studyjnej podczas której prezentujemy nasze osiągnięcia lub też prowadzimy wykłady tematyczne, w ub. roku tematem była aktywizacja. W dniu dzisiejszym uzgadnialiśmy tematykę wykładów oraz dalszą współpracę w dziedzinie badań oraz zacieśnienie współpracy z Kołem Naukowym. Już niebawem w naszym biurze kilkumiesięczny staż z Uniwersytetu odbędzie studentka 5 roku, mieszkanka Sierakowa.
Jak zwykle WSPÓŁPRACA WZBOGACA !