Projekt współpracy


16 maja 2017r. w Sali Sesyjnej Miasta i Gminy Oborniki odbyło się spotkanie partnerów projektu współpracy :LGD Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach (gospodarz spotkania), LGD „Puszcza Notecka, LGD „Trakt Piastów” , LGD Czarnkowsko-Trzcianecka.
Nasze Stowarzyszenie podjęło decyzję o realizacji projektu z w/w partnerami ponieważ zakładany projekt „Wielkopolskie Wioski Tematyczne” nie może być realizowany ze względu nie otrzymania dofinansowania przez LGD Dolina Samy.
W związku z tym że zmienimy zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd niezwłocznie zwróci się do Urzędu Marszałkowskiego Departament PROW w Poznaniu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę założeń do realizacji projektu współpracy w Lokalnej Strategii.
Projekt który planujemy realizować nosi nazwę SZLAK UKRYTYCH SKARBÓW i zakłada m.in. budowę małej architektury turystycznej, oznakowania szlaku w postaci tablic, wydawnictwa turystyczne oraz wydarzenia promocyjne m.in. rajd rowerowy.