Spotkanie informacyjno szkoleniowe – współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym


18 maja 2017r. w godzinach popołudniowych niemal 35 osobowa grupa studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowym w naszym biurze w Międzychodzie.
Od 7 lat współpracujemy z Uniwersytetem w zakresie szkolenia studentów, prowadzenia wykładów oraz organizacji wizyt studyjnych, zacieśniamy współpracę z kadrą naukową i kołami naukowymi.
Korzyści są obopólne, dlatego też ponad 2 godzinny wykład nosił tytuł „RAZEM WIEMY WIĘCEJ …. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Tematyką przewodnią było kreowanie postaw przedsiębiorczych, proaktywnych i współpracy przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów.
Nie zabrakło promowania naszego obszaru jako atrakcyjnego turystycznie i biznesowo, ale też bogatego w tradycje kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Mieliśmy okazję rozmawiać o potrzebach młodych osób studentów kończących studia i wkraczających na rynek pracy. Energia płynąca od wspaniałych młodych osób jest inspirująca. Ze strony Uniwersytetu grupą opiekowały się Panie: dr Magdalena Maćkowiak oraz dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska reprezentujące Katedrę Turystyki Wiejskiej.
W dniu dzisiejszym uzgodniliśmy podpisanie w niedalekiej przyszłości umowy partnerskiej polegającej na wzajemnej współpracy.
Ze strony naszego Stowarzyszenia wykład prowadziła Irena Wojciechowska a organizacyjnie wspierał cały zespół z biura.
Dziękujemy za kolejną wizytę i zapraszamy następne grupy studentów.