Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego


29 czerwca 2016 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Międzychodzie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy UMiG Międzychód. Rada zaproponowała aby odbyć wizytę studyjną po wszystkich inwestycjach zrealizowanych w ramach upływającej kadencji, postulowała też przekazanie do inwestorów tablic informacyjnych, które przekazane zostaną podczas wizyty w celu oznakowania tych miejsc. Burmistrz Krzysztof Wolny podziękował za zaangażowanie i podsumował naszą działalność. Krzysztof Suszka który przez upływającą kadencję przewodniczył Radzie również podziękował za wkład pracy. LGD Puszcza Notecka Reprezentowała Irena Wojciechowska.