Spotkanie informacyjno – szkoleniowe


29.06.2017r. w biurze Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w którym udział wzięli między innymi: Kierownik Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, Prezes MOSTiRu, przedstawiciele: Straży Miejskiej w Międzychodzie, Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, a także przedstawiciele lokalnego biznesu i wolontariusze;
1) temat to organizacja II Pikniku z moim pupilkiem
2) informacja dotycząca pozyskiwania dotacji z Puszczy Noteckiej dla stowarzyszeń, na rozwój i zakładanie przedsiębiorstw.
Podczas spotkania omówiliśmy zmiany w Lokalnej strategii, kryteria naboru wniosków na granty, na rozwój przedsiębiorczości oraz na zakładanie firm.
Dziękujemy za zaangażowanie w organizację naszego PUPILKA . Ustaliliśmy że PIKNIK Z MOIM PUPILKIEM odbędzie się na 3 września 2017r. start o godz.15,oo. Miejsce jak poprzedni m roku przy Hali MOSTiR w Międzychodzie. Omówiliśmy plakat, banery, program i partnerów projektu. Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie organizacyjne 7 sierpnia br. (poniedziałek) o godz.12,00 w biurze LGD Puszcza Notecka w Międzychodzie. Dziękujemy za pyszny tort który umilił nasze spotkanie