Archiwum dnia: 6 lipca 2017


6 lipca 2017 odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wronieckiego Ośrodka Kultury Panem Michałem Poniewskim z którym rozmawialiśmy o współpracy z LGD Puszcza Notecka w zakresie współorganizowania kolejnej Konferencji pt: „Kobiety z Puszczy Noteckiej działają, aktywizują , świętują!” oraz pierwszego „Kongresu Organizacji Pozarządowych” działających na obszarze LGD „Puszcza Notecka”. Omówiliśmy zakres […]

Współorganizacja kolejnej Konferencji pt: „Kobiety z Puszczy Noteckiej działają, aktywizują ...


5 lipca 2017 odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy w Szamotułach. Puszczę Notecką reprezentowali : Irena Wojciechowska i Jakub Monterial (Członek Rady Stowarzyszenia). Spotkaniu przewodniczył Związek Organizacji Pozarządowych z Poznania. Rozmawialiśmy o rozwoju stowarzyszeń o możliwości pozyskania dotacji, analizowaliśmy mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w […]

Spotkanie organizacji pozarządowych w Szamotułach