Spotkanie organizacji pozarządowych w Szamotułach


5 lipca 2017 odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy w Szamotułach. Puszczę Notecką reprezentowali : Irena Wojciechowska i Jakub Monterial (Członek Rady Stowarzyszenia). Spotkaniu przewodniczył Związek Organizacji Pozarządowych z Poznania. Rozmawialiśmy o rozwoju stowarzyszeń o możliwości pozyskania dotacji, analizowaliśmy mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w działalności. Na przełomie sierpnia i września br. zorganizujemy takie spotkanie w biurze LGD PUSZCZA NOTECKA w Międzychodzie. Już zapraszamy przedstawicieli NGO