Współorganizacja kolejnej Konferencji pt: „Kobiety z Puszczy Noteckiej działają, aktywizują , świętują!”


6 lipca 2017 odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wronieckiego Ośrodka Kultury Panem Michałem Poniewskim z którym rozmawialiśmy o współpracy z LGD Puszcza Notecka w zakresie współorganizowania kolejnej Konferencji pt: „Kobiety z Puszczy Noteckiej działają, aktywizują , świętują!” oraz pierwszego „Kongresu Organizacji Pozarządowych” działających na obszarze LGD „Puszcza Notecka”.
Omówiliśmy zakres prac oraz terminy.
Konferencja kobiet poprzedzona będzie spotkaniami organizacyjnymi, pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 lipca br. o godz. 14,00 w sali lustrzanej WOK Wronki. Planowany termin Konferencji to 30 września 2017 w WOK Wronki. O planowanej konferencji rozmawialiśmy też podczas Walnego Zebrania w marcu br.
Kolejny temat to Kongres który planujemy zorganizować w październiku lub listopadzie br.