Dotacje – realizuje się !


O realizacji dotacji dzisiaj rozmawialiśmy z Władzami Miasta Obrzycko Burmistrzem Maciejem Bieńkiem oraz Zastępcą Burmistrza Grzegorzem Piwowarczykiem.
Rodzaj operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
09.01.2017 złożono 2 wnioski , z których 1 na dzień dzisiejszy jest po rozstrzygnięciu przetargu na realizację placu zabaw, natomiast punkt widokowy zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami w 2018 roku.