„Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje”


PUSZCZA NOTECKA uczy, aktywizuje, integruje

w okresie od 01.05.2017r.  do 30.09.2017r.

 

określonego w umowie nr DOW/19/2017

zawartej w dniu 04.07.2017r. pomiędzy

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres :al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON 631257816, zwanej dalej „Województwem” reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

(nazwa Zleceniodawcy)               

a

Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka”, z siedzibą w Międzychodzie, adres: ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód NIP 595-143-01-39, REGON 300382660 dalej „Partnerem KSOW” reprezentowanym przez : Irenę Wojciechowską – Wiceprezes Zarządu, Annę Andrałojć – Skarbnika Stowarzyszenia

(nazwa Zleceniobiorcy))

          Kwota kosztów kwalifikowanych (zł) – 5 321,42 zł

Kwota wkładu własnego – co najmniej 900zł

 

„Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje” jest to cykl czterech turniejów Piłki Siatkowej Plażowej zaplanowanych na terenie Powiatu Międzychodzkiego ( Sieraków, Międzychód, Chrzypsko Wielkie ) oraz Powiatu Szamotulskiego ( Wronki ). Termin realizacji operacji przypadał na okres od 01.05.2017 do 30.09.2017. Działaniem operacji jest „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” , którym priorytetem jest „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Celem było Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie . Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Efektem realizacji operacji będzie zaktywizowanie co najmniej 50 młodych ludzi z obszarów wiejskich, którzy nie tylko wezmą udział w turniejach, ale realnie włączą się w ich organizację. Podnoszenie Widzy uczestników w zakresie przedsiębiorczości. 

Kolejnym efektem realizacji operacji będzie powstanie fanpage Puszcza Notecka CUP, który pozwoli na promocję obszaru, turnieju, sieciowanie wielu usług, ale również wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami. Operacja pokaże obszar jako otwarty na turystów oraz przy jednoczesnej promocji postaw proekologicznych i związanych z ochrona środowiska.

„Puszcza Notecka CUP” jako marka jednego z najbardziej rozpoznawalnych turniejów siatkówki plażowej w województwie, plaże Puszczy Noteckiej miejscami szczególnie atrakcyjnymi dla sportowców.

 

Pierwszy turniej odbył się 15 lipca 2017 na plaży w Chrzypsku Wielkim. Turniej otworzył Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie Edmund Ziółek, który opowiadał o walorach turystycznych obszaru oraz zasobach w postaci atrakcji i bazy noclegowej. Na imprezie mówiliśmy o ekologii, dotacjach, postawach przedsiębiorczych, fotowoltaice. Zaangażowaliśmy naszych partnerów Stowarzyszenia: eNUS, GKS Rzemieślnik Kwilcz i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Efekt.

 Do turnieju przystąpiło 16 zespołów z całej Polski. 30 rozegranych spotkań pozwoliło wyłonić zwycięzców.
Najlepsi okazali sie Mistrzowie Wielkopolski młodzików Kamil Małecki i Jędrzej Bąkiewicz.
Maciej Przekop i Mikołaj Wyrwał zajęli drugie miejsce.  Zwycięzcy małego finału tym samym brązowi medaliści to para Kamil Mamet oraz Marcin Grocholewski, którzy pokonali parę Łukasz Klapczyński i Michał Musiał. 

 1. Kamil Małecki/ Jędrzej Bąkiewicz
 1. Mikołaj Wyrwał/ Maciej Przekop
 2. Kamil Mamet/ Marcin Grocholewski
 3. Michał Musiał/ Łukasz Klapczyński

6 sierpnia odbył się drugi  turniej Puszcza Notecka CUP nad jeziorem Jaroszewskim w Sierakowie.

 Grało 17 par – 34 graczy z całej Wielkopolski i z woj. Lubuskiego. W imieniu organizatorów turniej otwarli Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Andrzej Głuchowski.
W namiocie Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”  można było uzyskać informacje o dotacjach o walorach turystycznych obszaru i ekologii. Były gry i animacje dla plażowiczów oraz drobne upominki.
Dla wszystkich serwowane były pyszne jabłka, kawę, ciasto i wodę.

W tym dniu odbyło się również podsumowanie cyklu. Zwycięzcy otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe. Starostwu Powiatowe w  Międzychodzie i Gminie Sieraków przekazała liczne upominki.

Zwycięzcy turnieju Puszcza Notecka Cup – Sieraków:

 • Marcin Pitek / Oskar Harmaciński
 • Paweł Jaroszczak / Szymon Bułkowski
 • Kamil Mamet / Marcin Grocholewski
 • Kamil Małecki /Jędrzej Bąkiewicz

 

Zwycięzcami cyklu zostali Kamil Małecki i Jędrzej Bąkiewicz uzyskując łącznie 34 punkty.

Drugie miejsce zajęli Kamil Mamet i Marcin Grocholewski uzyskując łącznie 32 punkty.

Na trzecim miejscu uplasowali się Maciej Przekop i Mikołaj Wyrwał z łączną liczbą 30 punktów.

Czwarte miejsce należało do Michała Musiała i Łukasza Klapczyńskiego, którzy zdobyli w sumie 22 punkty.

 

12 sierpnia na plaży nad Jeziorem w Międzychodzie odbył się turniej Puszcza Notecka CUP w kategorii Mikst. Grało 16 drużyn, 32 uczestników z całej Wielkopolski oraz z Kujawsko – Pomorskiego. Turniej otwarli Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny oraz skarbnik Anna Andrałojć, a z ramienia organizatora Irena Wojciechowska , Łukasz Klapczyński oraz Magdalena i Maciej Żurkowscy.
Gmina Międzychód z kierownikiem Tadeuszem Wienke włączyła się w organizacje turnieju.
Burmistrz Międzychodu ufundował puchary dla zwycięzców i nagrody i upominki dla uczestników. Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” wręczyła medale, dyplomy i upominki. .Na imprezie mówiliśmy o ekologii, dotacjach, postawach przedsiębiorczych.

Zwycięzcy : 1,2,3,4 miejsce.

 1. Magdalena Lewandowska / Marcin Matulis
  2. Magdalena Wąs / Kirył Rumiancew
  3. Klaudia Kasprzak / Jakub Kudliński
  4. Magdalena Żurkowska / Kamil Małecki

 

Dnia 09 września 2017r we Wronkach Osiedle Zamość odbył się turniej ostatni już z cyklu turniejów „Puszcza Notecka Cup”. Grało 8 drużyn, 16 uczestników z całego kraju. Opola, Kwilcza, Międzychodu, Obrzycka, Poznania, Chrzypska Wielkiego. W imieniu LGD Puszcza Notecka turniej otwarli Irena Wojciechowska , Łukasz Klapczyński, Magdalena i Maciej Żurkowscy ze strony Gminy Wronki Burmistrz Mirosław Wieczór a ze strony Zarządu Osiedla Zamość Jerzy Śmiłowski.
Nagrody i puchary czekały na zwycięzców . W trakcie turnieju oprócz ciasta był gril i kiełbaski.

Zwycięzcami turnieju we Wronkach (9.09.2017) o puchar Burmistrza Miasta i Gminy wronki oraz Zarządu Osiedla Zamość zostali:

 1. Magdalena Wąs i Kirył Rumiancew
 2. Kamila Piątek i Mateusz Skrzypiński
 3. Katarzyna Jusiak i Bartosz Robak
 4. Karolina Nowak i Maciej Rogowski

 

Zwycięzcami Cyklu Puszcza Notecka CUP w katgorii Mikst zostali:

 1. Magdalena Wąs i Kirył Rymiancew
 2. Klaudia Kasprzak i Jakub Kudliński
 3. Magdalena Żurkowska i Kamil Małecki
 4. Zuzanna Nowak i Piotr Pawlicki

Turniej realizowanych jest ramach projektu „PUSZCZA NOTECKA uczy, aktywizuje, integruje.”
W roku 2017 odbyły się 2 cykle turniejów:
– Puszcza Notecka CUP OPEN, czyli dwa turnieje – 15 lipca w Chrzypsku Wielkim i 6 sierpnia w Sierakowie
– Puszcza Notecka CUP MIKST, czyli dwa turnieje miksów 12 sierpnia w Międzychodzie i 9 Września we Wronkach.
Oba cykle miały swoje klasyfikacje, w których zwycięzcami zostały te pary, które w dwóch turniejach uzyskały większą ilość punktów.

Puszcza Notecka uczy, aktywizuje integruje : w trakcie imprezy mówiliśmy o ekologii, dotacjach, postawach przedsiębiorczych, fotowoltaice. Promujemy walory turystyczne naszego obszaru oraz zasoby w postaci atrakcji i bazy noclegowej. Angażujemy naszych partnerów Stowarzyszenia: eNUS, GKS Rzemieślnik Kwilcz i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Efekt.

Łączna liczba osób, która wzięła udział w turniejach Puszcza Notecka Cup wynosi 121 osób

Każdy z uczestników wpisywał się na listę obecności przed każdym turniejem.

Najlepsi uczestnicy otrzymywali liczne nagrody. Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” honorowała medalami, pucharami, piłkami do siatkówki plażowej plus dodatkowe gadżety. Burmistrzowie, Wójtowie także włączyli się honorowaniem najlepszych uczestników turnieju. Były to nagrody rzeczowe, oraz materiały promujące obszar terenu na którym odbywał się cykl turnieju „Puszcza Notecka CUP” 

Fanpage Puszcza Notecka CUP cieszy się dużym powodzeniem, ponad 156 osób, które obserwowało wydarzenie na którym były zamieszczane informacje o turniejach, relacje z przebiegu a także promocja terenu na którym odbywały się turnieje „Puszcza Notecka CUP”.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”;
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka.
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja operacji  ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017.