Spotkanie Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski w Kleszczewie


Dnia 12.09.2017 odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski w Kleszczewie .
Podczas szkolenia omawialiśmy wchodzące w życie nowe akty prawne oraz m.in. Wytyczne nr 5/3/2017 , nr 4/2/2017, nowe rozporządzenie MRiRW. Istotnym aspektem jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.