Posiedzenie Zarządu


W dniu 28 września 2017r. odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu LGD Puszcza Notecka. Tematyka posiedzenia to m.in.
A. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z koniecznością wynikająca z rozporządzenia oraz koniecznością realizacji projektów współpracy
B. Planowane nabory wniosków
C. Podsumowanie działań w zakresie szkoleń i aktywizacji
Omówiono również planowane działania do końca 2017 roku.