Uwaga beneficjenci!


DOTYCZY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ oraz zmiana umowy o przyznanie pomocy dla beneficjentów
21.07.2017 r. została udostępniona wersja 3z: Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją oraz 27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy do operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych.
Uwaga:
Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy
Uwaga!
Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra…