” LEPSZY PRZYKŁAD NIŻ WYKŁAD „


Do naszego LGD z wizytą studyjną przybyła LGD PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK z Nakła nad Notecią.
Podczas dwudniowej wizyty pokazaliśmy dobre praktyki w zakresie wiosek tematycznych, goście odwiedzili wioskę ginących zawodów, najmniejszą i najaktywniejszą wioskę w pozyskiwaniu i realizacji innowacyjnych projektów z Unii Europejskiej, pokazaliśmy tradycje i kulturę naszego obszaru oraz dziedzictwo historyczne. Opowiadaliśmy o dobrych praktykach w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii oraz wymieniliśmy doświadczenia i uwagi.
WSPÓŁPRACA WZBOGACA !! szczególnie że nasza współpraca i nieformalne kontakty rozpoczęły się od 2012 roku. Ponadto w ubiegłej perspektywie finansowej razem zrealizowaliśmy projekt współpracy pt. „Notecki szlak turystyczny”.