Archiwum dnia: 9 października 2017


 Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wspólnie organizujemy wizytę studyjną po obszarze LGD Puszcza Notecka. Wieloletnia współpraca owocuje nie tylko praktykami studenckimi, ale wspólnymi konferencjami, dzieleniem się wiedza i doświadczeniami. 13 października 2017 w naszym biurze gościć będziemy niemal 40 osobowa grupę zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego […]

LEPSZY PRZYKŁAD NIŻ WYKŁAD


Obecni i potencjalni beneficjenci : Jak pisaliśmy wcześniej, 18.03.2017 r. ruszył portal konkurencyjności ARiMR, poprzez który beneficjenci PROW 2014-2020 zobowiązani będą dokonywać wyboru oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, […]

Szanowni Państwo,