Posiedzenie Zarządu


W dniu 25 października 2017r. odbyło się Posiedzenie Zarządu na którym omówiono projekty grantowe.
Zarząd mówił także wyniki kontroli z UMWW która odbyła się w dniu 12.10.2017 r. i obejmowała całokształt działalności.
Kolejnym punktem obrad było przygotowanie do konkursu gwarowego pt. „Puszczańskie godanie”, którego celem jest:
– pielęgnowanie i kultywowanie gwary poznańskiej,
– uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość województwa wielkopolskiego,
– stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
– umożliwienie młodym ludziom prezentowania własnych talentów.
ADRESACI: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV i gimnazjalnych należących do obszaru gmin Puszczy Noteckiej (Kwilcz, Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Wronki, Ostroróg, gmina Obrzycko, miasto Obrzycko).
PREZENTACJA: Repertuar powinien składać się z jednego tekstu gwarowego z książki „Puszczańskie Godanie” wydane przez Stowarzyszenie „ Puszcza Notecka”. Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.
Uczestnicy konkursy wystąpią w 2 kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
– uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II-III szkół gimnazjalnych.
OCENA I NAGRODY: Uczestników oceniać będzie specjalne powołane jury – znawca gwary poznańskiej, polonista oraz główni organizatorzy. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawęd, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury konkursowego oraz Organizatora są ostateczne.
Dla dwóch kategorii Zostaną przyznane nagrody za:
I miejsce – złoty kogut,
II miejsce – srebrny kogut,
III miejsce – brązowy kogut.
Również dla laureatów konkursu zostaną przyznane 3 nagrody specjalne:
– Nagroda Wójta Gminy Kwilcz,
– Nagroda Stowarzyszenia Puszczy Noteckiej,
– Nagroda Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji.
TERMIN I MIEJSCE:Konkurs odbędzie się 24.11.2017r. (piątek) od godz. 10:00
W Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 , 64-420 Kwilcz