Konkurs Gwarowy – „PUSZCZAŃSKIE GODANIE”


Puszczańskie Godanie !
Jeśli jeszcze nie usłyszeliście lub nie dotarły do Was informacje o KONKURSIE GWAROWYM to przypominamy:
Konkurs dedykowany Szkołom Podstawowym oraz Gimnazjum w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
– uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II-III szkół gimnazjalnych.
UWAGA:
Zasięg to obszar LGD Puszcza Notecka : Gminy: Międzychód, Kwilcz, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Wronki, Ostroróg, Obrzycko gm.wiejska i miejska.

Konkurs odbędzie się w dniu 24.11.2017r. o godzinie 10:00, w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu.
Na wypełnione zgłoszenia czekamy do 13.11.2017r.
Wypełnione formularze można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres (liczy się data stempla pocztowego)
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 64-420 Kwilcz, lub na adres mailowy: biuro@ckie.kwilcz.pl
Naszym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Kwileckie Centrum Kultury. dziękujemy Pani Dyrektor Magdalenie Jabłońskiej oraz jej zespołowi za ogromne zaangażowanie i pomoc. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!

KARTA UCZESTNICTWA GWARA

regulamin gwary

Teksty