ABC TWORZENIA PROJEKTU


8 listopada 2017r. w sali Sesyjnej Międzychodzkiego Urzędu Gminy odbyło się szkolenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które prowadziła Ewa Gałka Prezeska Centrum PISOP.
W szkoleniu z ramienia LGD „Puszcza Notecka” udział wzięli: Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba.
Tematyka szkolenia to m.in. etapy projektu, myślenie projektowe, identyfikacja problemu, działania projektowe, budżet, określenie rezultatów i produktów w projekcie, identyfikacja wskaźników, grupa docelowa, zasada SMART. Ponadto pracowaliśmy w grupach rozwiązując problemy projektowe.