OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017 (termin 23.11.2017 – 06.12.2017)


Szanowni Państwo, zgodnie z pismem z dnia 8 listopada 2017 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament PROW w sprawie akceptacji terminów naborów przedstawiamy ogłoszenie o naborze:

 

Aktualne kryteria oceny operacji dostępne są pod adresem:   http://puszczanotecka.org/kryteria-oceny/

Aktualne wzory wniosków dostępne są pod adresem:   http://puszczanotecka.org/wzory-dokumentow-wnioski-zalaczniki-instrukcje/

Aktualna Strategia Rozwoju Lokalnego oraz Procedura oceny i wyboru operacji dostępne są pod adresem:       http://puszczanotecka.org/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/