Poprawione formularze wniosków dla poddziałania 19.2 (informacja z UMWW z dnia 13.11.2017)


Poniżej przedstawiamy informację przesłaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 13.11.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała poprawione – bardziej funkcjonalne – elektroniczne wersje formularzy wniosków. W związku z uwagami przekazanymi przez lokalne grupy działania (LGD), dotyczącymi technicznych aspektów uzupełninia elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie podkreślam, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych. W załączeniu przesyłam ww. formularze z prośbą o ich opublikowanie na stronach internetowych LGD.

 

Poprawione formularze zostały także zamieszczone na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl.

 

wniosek o płatność – rozwój przedsiębiorczości i duże projekty – WoP_19.2_I_3z(1)

wniosek o płatność – podejmowanie działalności gospodarczej – WoP_19.2_P_3z(1)

wniosek o przyznanie pomocy – rozwój przedsiębiorczości i duze projekty – WoPP_19.2_I_3z(2)

wniosek o przyznanie pomocy – podejmowanie działalności gospodarczej – WoPP_19.2_P_3z(2)

 

Z poważaniem

Łukasz Poznaniak

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego