Posiedzenie Zarządu – 14.12.2017


14 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu LGD „Puszcza Notecka” podczas którego podsumowano działania mijającego roku. Omówiono plany i zadania na przyszły rok oraz podsumowano wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022 ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu komunikacji oraz naborów wniosków i związanych z nimi realizacji „kamieni milowych” zapisanych w Strategii. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Jacek Kaczmarek, Wiceprezesi Irena Wojciechowska i Mieczysław Trafis, Skarbnik Anna Andrałojć, Sekretarz Agnieszka Leśniewska oraz Kierownik Biura Łukasz Klapczyński.