19 grudnia 2017 – posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW


19 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Wielkopolskim.
Obrady otworzył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Podsumowania działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w roku 2017 oraz plany dotyczące konkursu dla Partnerów KSOW w roku 2018 zaprezentowała Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu PROW.