Podsumowanie działalności LGD w roku 2017


LGD podsumowała działania .

20 grudnia 2017r. społeczność LGD „Puszcza Notecka” podsumowała działalność 2017 roku.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Olympic we Wronkach.

Miło nam było gościć członków LGD a wśród nich Zbigniewa Ajchlera Posła na Sejm RP.

Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze starostw i gmin członkowskich: Józef Kwaśniewicz Starosta Szamotulski, Jędrzej Szubert Wicestarosta Międzychodzki, Robert Dorna Wiceburmistrz Wronek, Krzysztof Wolny Burmistrz Międzychodu, Maciej Bieniek Burmistrz Obrzycka, Irena Rakowska Wójt Gminy Obrzycko, Edmund Ziółek Wójt Chrzypska Wielkiego. Gościliśmy Skarbników Gmin, Radnych Stowarzyszenia z Anną Wójcik (Wiceprzewodniczącą) i Małgorzatą Borowicz(sekretarz) na czele. Nie zabrakło Komisji Rewizyjnej z Przewodniczącym Andrzejem Głuchowskim .

Spotkanie otworzył Zarząd : Jacek Kaczmarek, Irena Wojciechowska, Anna Andrałojć i Agnieszka Leśniewska a całą uroczystość uświetnił zespół śpiewaczy „Chabry” z Wronek, który niezawodnie wspiera nasze Stowarzyszenie.

Podczas spotkania podsumowaliśmy działania od podpisania umowy ramowej a szczególnie rok 2017. W wystąpieniach władz Stowarzyszenia oraz gości przeważały informacje dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii, realizacji dotacji oraz działań aktywizacyjno-promocyjnych. Przekazaliśmy informacje o realizowanych zadaniach dodatkowych takich jak dotacje z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich czy imprezy własne np. Piknik z Moim Pupilkiem czy Konkurs Gwarowy „Puszczańskie Godanie”.

Dziękujemy wszystkim za obecność i miłe życzenia oraz upominki. Dla uczestników uroczystości przygotowaliśmy materiały informacyjne, kalendarze trójdzielne oraz materiały informacyjne i promocyjne. dziękujemy władzom gmin, miast oraz starostom za podzielenie się uwagami na temat realizacji projektów oraz za docenienie naszej pracy.

Przy tradycyjnych potrawach i kolędach nie zabrakło rozmów, wymiany doświadczeń oraz serdecznych słów z życzeniami.