Posiedzenie Zarządu


24 stycznia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu podczas którego omówione zostały następujące zagadnienia:
A. Obowiązkowe sprawozdania na najbliższy okres
B. Wniosek o płatność oraz realizacja „kamieni milowych”
C. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna. Warsztat refleksyjny.
E. Nabory wniosków
F. Granty
G. Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim -prezentacja dorobku w Brukseli.

Miłą niespodzianką była informacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce- z Warszawy którą otrzymaliśmy dzisiaj:) . W Polsce wybrano 4 organizacje. Nadmieniamy że w grudniu 2017r. odbyła się pierwsza wizyta weryfikująca nasze działania -po złożeniu naszej aplikacji do programu.

oto treść dzisiejszego pisma z Programu DZIAŁAJ LOKALNIE:
…..” Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie aplikacji w naborze na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.
Z przyjemnością informujemy, że Komisja powołana do wyboru kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie, której posiedzenie odbyło się w dniu 31 października 2017 roku, wybrała 4 organizacje, które przedstawiły najlepszą propozycję działań lokalnych.
Decyzją Komisji zostali Państwo zakwalifikowani do udziału w II etapie naboru organizacji do Programu „Działaj Lokalnie”. Gratulujemy serdecznie!
Jednocześnie informujemy, że w II etapie naboru wszystkie wybrane organizacje odwiedzimy w ramach wizyt monitorujących. W ramach wizyty chcemy porozmawiać o Państwa doświadczeniach we współpracy ze społecznością lokalną, samorządami, biznesem oraz Państwa dotychczasowych działaniach i planach związanych z ewentualnym udziałem w Programie „Działaj Lokalnie”…..”