Warsztat Refleksyjny


30 stycznia 2018r. w siedzibie LGD Puszcza Notecka odbył się Warsztat Refleksyjny.
Podczas spotkania podjęliśmy dyskusję w oparciu o poniższe zagadnienia:
• realizacja finansowa i rzeczowa LSR
• wybór projektów i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie
• stosowane kryteria wyboru projektów, osiągnięcia celów LSR
• w jaki sposób i czy system wskaźników dostarcza potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii
• analiza procedur naboru wyboru i realizacji projektów
• działania biura LGD (działania animacyjne, informacyjno-promocyjne, doradcze, szkoleniowe)

Do udziału w warsztacie zaprosiliśmy członków Zarządu, Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura. Warsztat prowadziła Irena Wojciechowska.