Piękno i folklor – wystawa fotograficzna „Beautifolk”


PIĘKNO I FOLKLOR TO SŁOWA KTÓRE POŁĄCZYŁY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „MARYNIA” Z POMYSŁODAWCAMI I TWÓRCAMI PROJEKTU. POWSTAŁA NIEPOWTARZALNA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA KTÓREJ EFEKTY PRZEDSTAWIAJĄ FOLKLOR W INNYM NIŻ STEREOTYPOWE WYOBRAŻENIE WYDANIU. Szczególne słowa uznania dla Kierownika Zespołu Pana Jana Galasińskiego.
Wystawa fotograficzna pt: „Beautifolk” zorganizowana przez Wroniecki Dom Kultury oraz Zespół Marynia pod patronatem Burmistrza Wronek. Możliwość zobaczenia wystawy w restauracji „Podkowa” do dnia 22.02.br.