Narada organizacyjna w sprawie wyjazdu do Brukseli


W pierwszym dniu marca w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się narada organizacyjna w sprawie wyjazdu do Brukseli Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski.
26-28 marca 2018r. uczestniczymy w wyjeździe organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego do Parlamentu Europejskiego do Brukseli. 
W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej na której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w obecnym okresie programowania na lata 2014-20 oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ponadto nasz LGD organizuje stoisko wspólnie z LGD KOLD oraz LGD Kraina Trzech Rzek na którym zaprezentujemy nasz obszar jako atrakcyjny turystycznie, biznesowo ale też chcemy pokazać nasze dziedzictwo. Ta część odbędzie się w ramach Śniadania Wielkanocnego na którym pokażemy tradycje kulinarne oferując poczęstunek.