Aktywni mieszkańcy LGD ‚Puszcza Notecka’


W dniu 7 marca 2018r. we Wronieckim Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców obszaru LGD w związku z ogłoszonym naborem na GRANTY. 
Termin naboru wniosków: 15 marca do 21 marca 2018 . Przyjmowanie wniosków w godz. Od 9:00 do 14:00 w dni powszednie oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Wnioskodawcami mogą być Stowarzyszenia, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz parafie. 
Obecnych na szkoleniu przywitał Pan Robert Dorna Zastępca Burmistrza Wronek, który poinformował o pozyskanych z LGD dotacjach oraz o aktywizacji lokalnej społeczności. 
W spotkaniu uczestniczyła Pani Anna Wójcik Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, oraz Maria Libera członkini Rady Stowarzyszenia.
W ramach spotkania przekazaliśmy informację dotyczącą wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023 oraz o dotychczas udzielonych dotacjach. Następnie omówiliśmy warunki wsparcia w ramach Grantów a także kryteria wyboru, wniosek o powierzenie Grantu oraz warunki umowy na powierzenie Grantu.
Po spotkaniu obecni mieli okazję skorzystania z doradztwa indywidualnego. Szkolenie prowadzili: Irena Wojciechowska oraz Łukasz Klapczyński . Organizacyjnie wspierała Weronika Michalak-Borowicz z biura LGD.
Dziękujemy zespołowi z Gminy Wronki za pomoc w organizacji oraz za przygotowanie sali .