Przypominamy! NABÓR NA GRANTY!!


Nabór na GRANTY 

 
Termin naboru : 15-21 marca 2018r. 
 
Obszar LGD „Puszcza Notecka”, który objęty jest Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność położony jest w zachodniej części woj. wielkopolskiego. Jest to zwarty przestrzennie teren składający się z 8 jednostek administracyjnych (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg, Sieraków i Wronki) zajmujący łączną powierzchnię 123.754 ha. Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiła 67.947 osób.
W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Puszcza Notecka umożliwia społeczeństwu możliwość pozyskania dofinansowania w zakresie  (szczegóły w załączonym ogłoszeniu)
NAZWA WSKAŹNIKA
KWOTA JEDNOSTKOWA
ILOŚĆ
ŁĄCZNIE
2. liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
30.000 ZŁ
7
210.000 ZŁ
6. liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
10.000 ZŁ
2
20.000 ZŁ
16. liczba działań edukacyjnych podwyższających wiedzę i umiejętności mieszkańców
10.000 ZŁ
1
10.000 ZŁ
26. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
30.000 ZŁ
2
60.000 ZŁ
RAZEM
300.000 ZŁ
Biuro stowarzyszenia:
ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód
TELEFON: 506 087 607
DORADZTWO możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w dniach: 19 marca, 20 marca w godz. 10:00 do 14:00.
Pliki do pobrania: