Spotkanie informacyjno-szkoleniowe


W dniu 9 marca br. w siedzibie LGD przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w związku z ogłoszonym naborem na GRANTY.  Czas na składanie wniosków to dni powszednie  pomiędzy 15. a 21. marca włącznie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy).

Preferowani wnioskodawcy to: Stowarzyszenia, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Parafie.

Obecnych na szkoleniu przywitała Pani Dyrektor Biura Irena Wojciechowska, która poinformowała zebranych o dotacjach pozyskanych z LGD a także o aktywizacji lokalnej społeczności oraz możliwości pozyskania dotacji w ramach: Przedsiębiorczości, Dużych Projektach i Grantach.  Wniosek oraz kryteria szczegółowo zostały omówione przez Łukasza Klapczyńskiego.  Serdecznie dziękujemy za obecność  wszystkim zebranym, a szczególności Panu Damianowi Michałkowi – Członkowi Rady Stowarzyszenia.

Podczas spotkania poinformowaliśmy także o etapie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023. 

Punktem kulminacyjnym jednak było omówienie: warunków wsparcia w ramach Grantów, kryteriów wyboru, wniosku o powierzenie Grantu oraz warunków umowy na powierzenie grantu.

Po spotkaniu istniała możliwość skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa.

Szkolenie prowadzili: Irena Wojciechowska oraz Łukasz Klapczyński.

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania się na indywidualne doradztwo w dniach 19. i 20. marca  po wcześniejszym  umówieniu się.