Formularze dokumentów dotyczące projektów współpracy


Formularze dokumentów – 19.3 przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy

Dokumenty dotyczące realizacji projektów współpracy udostępnione przez ARiMR oraz na stronie internetowej www.dprow.umww.pl:

 – Sprawozdanie z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy składane w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

– Informacja po realizacji operacji składana w ramach poddziałania 19.3.

 

  

 

IPRO_19.3

IPRO_informacja_19.3

SPRO_19.3

SPRO_informacja_19.3