Szkolenie RODO Wszystkich Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski


12 kwietnia 2017r. w Salce Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyło się szkolenie RODO Wszystkich Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski a udział w nim wzięło 47 osób. Zebranych powitał Burmistrz Krzysztof Wolny oraz Skarbnik Anna Andrałojć . 
Burmistrz witając reprezentantów całego obszaru Wielkopolski poinformował o walorach Gminy, jej historii oraz podejmowanych działaniach w zakresie rozwoju turystyki i biznesu. 
Pani Skarbnik Anna Andrałojć przekazała informacje dotyczące działalności LGD „Puszcza Notecka” w tym zakończonych naborach wniosków na przedsiębiorczość, duże projekty oraz granty. 
Gospodarzem wydarzenia była Gmina Międzychód oraz LGD „Puszcza Notecka”. Przebojem okazały się gruszki (symbol Międzychodu) przekazane przez gminny dział promocji . Ponadto obecni mieli przekazane materiały reklamowe z gmin członkowskich LGD „Puszcza Notecka”.
Organizatorem szkolenia jest Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania.
Przedmiotem szkolenia było wchodzące w życie 25-go maja 2018 rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – czyli jak przygotować stowarzyszenie do wymogów nowych przepisów. RODO ma dotyczyć wszystkich podmiotów bez względu na skalę, które w związku z prowadzona działalnością przetwarzają dane osobowe. RODO ma na celu ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej przepisów określających zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. Ze strony LGD Puszcza Notecka szkolili się : Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Weronika Michalak-Borowicz. Po szkoleniu otrzymaliśmy zaświadczenia. 
Dziękujemy Gminie Międzychód za wsparcie podczas organizacji tego wydarzenia.