Wzory dokumentów: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji


Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO