Posiedzenie Rady Stowarzyszenia


W dniu 25.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego omówiono i przeanalizowano pismo otrzymane z Miasta Obrzycko, zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji pt.: „Punkt widokowy – skwer wypoczynku”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożono w ramach naboru 3/2017. W wyniku ponownej oceny wniosku zmianie uległa przyznana ilość punktów a co za tym idzie zmieniła się lista operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków.  Stanowisko Rady przyjęto w drodze uchwały. 

 

protokół – posiedzenie rady 25.05.2018