Nabór wniosków w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE


Nabór wniosków 22.05 do 23.06. 2018.

Stowarzyszenie „PUSZCZA NOTECKA” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2018. Wnioski można składać w terminie: 22.05.2018 – 23.06.2018

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin:

WRONKI.MIĘDZYCHÓD. SIERAKÓW. KWILCZ. CHRZYPSKO WIELKIE. OBRZYCKO. OSTROROG.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez stowarzyszenia oraz grupy nieformalne.