Podpisanie umowy z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


7 czerwca 2018r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim na realizację dotacji z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Z ramienia LGD Puszcza Notecka umowę podpisała Skarbnik Anna Andrałojć oraz Wiceprezes Irena Wojciechowska. Podczas podpisania umowy obecna była Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt pt: „PUSZCZA NOTECKA UCZY,AKTYWIZUJE,INTEGRUJE” na kwotę 20.607 zł będzie realizowany do 31 października 2018roku. 
Powyższa kwota zostanie zrefundowana po zakończeniu operacji i złożeniu wniosku o płatność (refundacja kosztów nastąpi po zatwierdzeniu wniosku nie później jednak jak do 31.12.2018r.)
Realizacja operacji mogła rozpocząć się już 15 maja br. jednak decyzją Zarządu rozpocznie się po podpisaniu umowy. Niebawem opracowany zostanie przez zespół z biura harmonogram działań i nastąpią uzgodnienia terminów z partnerami projektu.
Najprawdopodobniej zorganizowane zostanie spotkanie partnerów projektu.

Głównym celem realizowanej dotacji jest zsieciowanie i zaktywizowanie co najmniej 20 osób pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez prowadzenie obiektów w branży turystycznej oraz 40 osób młodych, które wkrótce wchodzić będą na rynek pracy. Operacja ma na celu również promocję obszaru jako miejsca atrakcyjnego do życia dla młodych osób.
Celami szczegółowymi operacji są:
– promocja obszaru poprzez stworzenie i wydanie dwóch publikacji promujących walory obszaru i jednocześnie sieciujących obiekty branży turystycznej oraz najciekawsze atrakcje obszaru,
– zaktywizowanie co najmniej 20 przedstawicieli branży turystycznej poprzez wspólne stworzenie publikacji,
– wykorzystanie potencjału młodych do stworzenia materiału w formie elektronicznej promującego obszar LGD,
– integracja środowiska branży turystycznej z osobami młodymi
Przyjęte grupy docelowe pozwolą na osiągnięcie założonych celów – zaktywizowani są zostaną zarówno przedstawiciele branży turystycznej, jak i osoby młode, a połączenie współpracy tych grup ze sobą pozwoli młodym na zapoznanie się z realiami tego biznesu, ale także poznanie walorów obszaru, jako obszaru przyjaznemu do życia, natomiast przedstawicielom branży turystycznej na nowe spojrzenie na ich problemy i atuty.
Projekt realizujemy z naszymi partnerami :m.in ; Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich czyli Szkoła na Leśnej z Wronek, Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury z Sierakowa , oraz naszym zespołem „Puszcza Notecka Wolontariat”, „Puszcza Notecka Młodnik”, „Puszcza Notecka Seniority „, „Puszcza Notecka CUP”, branżą turystyczną i wieloma innymi stowarzyszeniami, sympatykami, oraz przyjaciółmi Puszczy Noteckiej.