Kolejna dotacja zrealizowana!


Kolejna dotacja zrealizowana

25.06.2018r. w Ostrorogu otwarliśmy Kompleks Rekreacyjno-Turystyczno-sportowy nad jeziorem w Morminie. Burmistrz Sławomir Szałata otwarł ten kompleks wraz z zaproszonymi gośćmi.
Inwestycja sfinansowana za pośrednictwem LGD „Puszcza Notecka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja pt: „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM MORMIN” obejmowała budowę pomostów, infrastruktury rekreacyjnej ( miejsce spotkań przy ognisku , boisko do siatkówki plażowej) oraz ścieżki. Wniosek nr SPN/PII/7/2016 na kwotę 132 639 zł. realizowała Gmina Ostroróg.
W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość pt. Noc Kupały czyli popularne puszczanie wianków na jezioro. Licznie przybyli seniorzy , mieszkańcy gminy, radni oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego spotkali się przy kawie w Ośrodku gdzie Sławomir Szałata Burmistrz Ostroroga przedstawił historię tego ośrodka oraz przebieg inwestycji i plany na przyszłość związane z rozwojem tego ośrodka. Był to czas na podziękowania oraz wręczenia przez Irenę Wojciechowską w imieniu Zarządu listu gratulacyjnego oraz pamiątkowej tablicy. Wszyscy udali się na nowe pomosty gdzie śpiewając piosenki ludowe puszczali wianki. Kolejnym punktem był spacer po zmodernizowanym obiekcie i uroczysty obiad na zaproszenie seniorów. To było miłe wydarzenie kultywujące tradycje wianków. To wszystko nie byłoby możliwe bez wspaniałej organizacji i przygotowania przez niezwykle aktywny Klub Seniorów „Jaśki” z Ostroroga – gratulujemy!
W imieniu Zarządu LGD Puszcza Notecka gratulujemy sprawnie przeprowadzonej inwestycji i życzymy dalszego rozwoju ośrodka i przywracania dawnego blasku.