Walne Zebranie Członków


29 czerwca 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Międzychodzie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Puszcza Notecka. Zebraniu przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński, w komisji skrutacyjnej zasiedli: Agata Andrałojć i Grzegorz Kurek.
W porządku obrad m.in. Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2017, opinia Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Rady Stowarzyszenia, zatwierdzenie rekomendowanych zmian do Lokalnej Strategii, informacja nt. realizacji wdrażania Lokalnej Strategii w tym kamieni milowych koniecznych do wykonania do końca bieżącego roku.
Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Dziękujemy za zaufanie i uznanie przez Walne Zebranie dla naszej pracy.