Archiwum dnia: 11 lipca 2018


Trwa budowa pierwszego etapu ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty. Zadanie zostanie zrealizowane na odcinku od ul. Wodnej do ul. Garncarskiej, a wykonawcą inwestycji jest konsorcjum w składzie: HZBUS Sp. z o.o. – lider, HZBUDINVEST Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa – partner. Termin zakończenia prac mija 30 października 2018 […]

Dotacje. Realizuje się!


10 lipca 2018 r. w Biurze Ośrodka w Międzychodzie odbyło się Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej. Podczas posiedzenia jednogłośnie została przyjęta lista rankingowa grantobiorców.  Obradom przewodniczył Jacek Kaczmarek Przewodniczący Komisji powołanej w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Puszcza Notecka, pozostali członkowie to: Krzysztof Sobkowski, Katarzyna Dziechciarz, Katarzyna Gursz, Tadeusz Wienke. Projekt w ramach […]

Konkurs Grantowy Ośrodka Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!