Dotacje. Realizuje się!


Trwa budowa pierwszego etapu ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty. Zadanie zostanie zrealizowane na odcinku od ul. Wodnej do ul. Garncarskiej, a wykonawcą inwestycji jest konsorcjum w składzie: HZBUS Sp. z o.o. – lider, HZBUDINVEST Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa – partner. Termin zakończenia prac mija 30 października 2018 roku.

Wnioskodawca: Gmina Wronki. Dotyczy naboru 3/2017 – wniosek nr SPN/PII/1/2016 – „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – etap I”

http://www.psz24.info/wiadomosci/trwa-budowa-sciezki-rekreacyjnej/7089