Konkurs Grantowy Ośrodka Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!


10 lipca 2018 r. w Biurze Ośrodka w Międzychodzie odbyło się Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej. Podczas posiedzenia jednogłośnie została przyjęta lista rankingowa grantobiorców. 
Obradom przewodniczył Jacek Kaczmarek Przewodniczący Komisji powołanej w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Puszcza Notecka, pozostali członkowie to: Krzysztof Sobkowski, Katarzyna Dziechciarz, Katarzyna Gursz, Tadeusz Wienke.
Projekt w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynują Irena Wojciechowska i Łukasz Klapczyński. Dziękujemy Komisji za wnikliwą ocenę i poświęcenie czasu temu projektowi.
Wnioskodawcom gratulujemy i życzymy sukcesu we wdrażaniu projektów które odpowiadają na zdefiniowane potrzeby służące dobru wspólnemu, szeroko angażują mieszkańców oraz opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
Nasz ODL przygotuje umowy na dotacje, a uroczyste podpisanie umów z wnioskodawcami odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 (wtorek)  w naszej siedzibie w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 18.
Wnioskodawcy zostaną poinformowani o terminie podpisania umów.