Archiwum dnia: 23 lipca 2018


Pod koniec zeszłego miesiąca ruszyły prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty”. Zadanie o wartości 999.129,28 zł brutto, zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w wysokości 295.593,00 zł. Zakres inwestycjI obejmie odcinek od ul. Wodnej do ul. Garncarskiej.

Prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. ...


21 lipca 2018 nad jeziorem w Morminie (gm.Ostroróg) odbyło się 35-lecie Klubu Seniora „JAŚKI” z Ostroroga. Wydarzenie to było wspaniałą okazja do przeglądu zespołów oraz integracji seniorów. Serdeczne gratulacje i życzenia złożył Sławomir Szałata Burmistrz Ostroroga wraz z Zastępcą i Przewodniczącym Rady , gratulacje złożyli przedstawiciele Sejmu i senatu oraz […]

35-Lecie Klubu Seniora JAŚKI14 lipca 2018 ro. W Międzychodzie byliśmy partnerem wydarzenia pn. „48 godzin dla zdrowia i miasta” organizowana przez BPiCAK oraz Stowarzyszenie Aktywny Międzychód. Podczas tej imprezy Prezes Zarządu Jacek Kaczmarek wygłosił prelekcje nt. walorów turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka.  Dziękujemy organizatorom za współpracę i gratulujemy kolejnej udanej imprezy. […]

O walorach turystycznych